Kontakt Kontakt

Siedziba Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik
+48 32 422 37 48
+48 32 42 21 972

ul. Kościuszki 36

44-200 Rybnik

Nadleśniczy
mgr inż. Janusz Foltys
+48 32 422 37 48 wew. 121
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Paweł Hajduk
+48 32 422 37 48 wew. 311
Główny Księgowy
mgr Aurelia Olszewska
+48 32 422 37 48 wew. 611

Kontrola i nadzór

Artur Ciba
Inżynier nadzoru
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 221

Dział Gospodarki Leśnej

Janusz Michalski
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 331
Paweł Dzięgielowski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 332
Joanna Walisko
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 333
Grzegorz Olszewski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: +48 32 422 37 48 wew. 334