AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ POD KONTROLĄ

        Leśnicy Nadleśnictwa Rybnik na bieżąco monitorują lasy pod kontem występowania afrykańskiego pomoru świń u dzików. W dniu 24.01.2020 r. służba terenowa pracowników nadleśnictwa we współpracy z miejscowym Kołem Łowieckim „Pod Bukiem” oraz Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rybnika zorganizowała przeszukanie terenu pod kątem padłych dzików. Skontrolowano prawie 200 ha lasu leśnictwa Wielopole. Wyznaczona grupa leśników i myśliwych przed wejściem w wytypowane oddziały leśne przeszła krótkie szkolenie odnośnie zachowania zasad bioasekuracji w przypadku znalezienia padłego zwierzęcia. Na szczęście nie znaleziono padłych dzików, ale warto pamiętać, że takie akcje muszą się odbywać pod nadzorem służb sanitarnych i weterynaryjnych, a w przypadku znalezienia padłego dzika nikomu nie wolno się do niego zbliżyć bez zachowania odpowiednich zasad. Tego typu przypadki należy zgłosić w Nadleśnictwie Rybnik tel. 32 422 37 48 lub u Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku tel. 32 422 86 32