Wydawca treści Wydawca treści

ZAUWAŻYŁEŚ POŻAR – REAGUJ

Coraz częściej podczas wolnych i słonecznych dni, to właśnie las staje się miejscem wypoczynku.

     Zapraszamy i zachęcamy do spędzania wolnego czasu na terenie naszych lasów, jednak większy ruch to zwiększone ryzyko pożaru.

Zgodnie z art. 30 ustawy o lasach:

"W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;

2) korzystania z otwartego płomienia;

3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych"

W Nadleśnictwie Rybnik przez cały okres zagrożenia pożarowego od godz. 7:00 do godz. 19:00 (a w okresie letnim do 21:30 ) pełniony jest stały dyżur w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD). Jeżeli zauważysz pożar lasu na terenie naszego nadleśnictwa niezwłocznie poinformuj dyżurnego pod numerem telefonu:

535 260 997 lub (32) 422 37 48 lub 998 Straż Pożarna