Wydawca treści Wydawca treści

Pożar lasu w Leśnictwie Kłokocin

Dnia 2 kwietnia pomiędzy miejscowościami: Przegędza i Żory, miał miejsce kolejny pożar lasu, w trakcie którego spaleniu uległo 0,35 ha

W akcji gaszenia brały udział 2 samoloty LP, pracownicy i sprzęt Nadleśnictwa Rybnik oraz 2 jednostki Straży Pożarnej.

Prognozowana poprawa pogody, wypoczynek sobotnio – niedzielny w lesie może przyczynić się do kolejnych pożarów, dlatego Nadleśnictwo Rybnik apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych.

Jednocześnie przypomina kilka podstawowych zasad udostępniania lasów:

  • W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości  do 100m od granicy lasu, zabrania się rozniecania ognia
  • Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi.
  • Postój pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych.
  • W lasach zabrania się biwakowania poza miejscami wyznaczonymi  przez właściciela lasu lub nadleśniczego.

W przypadku zauważenia pożaru prosimy o pilną informacje na numer alarmowy:

- 535 260 997 (Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny Nadleśnictwa Rybnik)

-  998  (Państwowa Straż Pożarna)

W przypadku zauważenia pożaru prosimy o pilną informacje na numer alarmowy